ინფორმაცია
info

შპს “ქართული საშემფასებლო კომპანია” წარმოადგენს პროფესიონალ შემფასებელთა, აუდიტორთა და ექსპერტთა ჯგუფს, რომელთა ძირითადი ბირთვი 1998 წლიდან ეწევა საშემფასებლო საქმიანობას. ჩვენი კომპანიის სამ შემფასებელ საქვს  MRICS წოდება (დიდი ბრიტანეთის სერტიფიცირებულ შემფასებელთა სამეფო ინსიტუტის წევრები - Member of Royal Institution of Chartered Surveyors; www.rics.org), რაც მსოფლიოში აღიარებული კვალიფიკაციის აღმნიშვნელია და მიუთითებს მომსახურეობის უმაღლეს სტანდარტზე. პირველად საქართველოში ვენის სადაზღვევო ჯგუფის მიერ დაზღვეულია ჩვენი კომპანიის ექსპერტების პირადი პასუხისმგებლობა, რაც ამცირებს დამკვეთის რისკებს.

Close
ინფორმაცია
Open
საშემფასებლო

ქართული საშემფასებლო კომპანია წარმოადგენს პროფესიონალ შემფასებელთა, აუდიტორთა და ექსპერტთა ჯგუფს, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია საშემფასებლო საქმიანობაში.

სრული პრეზენტაცია იხილეთ აქ.

site www.valuation.ge
site info@valuation.ge
site (+995 599) 57 73 15
site (+995 322) 37 44 37
site (+995 322) 14 44 55