კომპანია
info

შპს “ქართული საშემფასებლო კომპანია” წარმოადგენს პროფესიონალ შემფასებელთა, აუდიტორთა და ექსპერტთა ჯგუფს, რომელთა ძირითადი ბირთვი 1998 წლიდან ეწევა საშემფასებლო საქმიანობას.
ჩვენი კომპანიის სამ შემფასებელს აქვს MRICS წოდება (დიდი ბრიტანეთის სერტიფიცირებულ შემფასებელთა სამეფო ინსიტუტის წევრები - Member of Royal Institution of Chartered Surveyors), რაც მსოფლიოში აღიარებული კვალიფიკაციის აღმნიშვნელია და მიუთითებს მომსახურეობის უმაღლეს სტანდარტზე.
პირველად საქართველოში, ვენის სადაზღვევო ჯგუფის მიერ დაზღვეულია ჩვენი კომპანიის ექსპერტების პირადი პასუხისმგებლობა (POLICY #PFL 022/11), რაც უდავოდ ამცირებს დამკვეთის რისკებს და ზრდის ჩვენს მიერ მომზადებული ანგარიშებისა და დასკვნების საიმედოობას. იხილეთ პრეზენტაცია

Close
კომპანია
Open
შემდეგი ვიდეო
titleicoსიახლეები
titleicoშეფასება
site www.valuation.ge
site info@valuation.ge
site (+995 599) 57 73 15
site (+995 322) 37 44 37
site (+995 322) 14 44 55